Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
17.06.2021 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na dostawę laboratoryjnego palnika gazowego
16.06.2021 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek
i urządzeń wielofunkcyjnych
14.06.2021 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa paliw płynnych do
samochodów służbowych użytkowanych przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.
01.06.2021 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zaproszenie do złożenia oferty- zakup wraz z dostawą
fabrycznie nowych foteli biurowych obrotowych
26.05.2021 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zaproszenie - do złożenia oferty na dostawę urządzenia
wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner, fax)
04.05.2021 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usługi w
zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
medycznych z Oddziału Laboratoryjnego
16.03.2021 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż mebli
biurowych
12.03.2021 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zaproszenie do złożenia oferty - usługa wywozu odpadów
komunalnych z posesji Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12.
04.03.2021 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę 2 kpl. zasilaczy
awaryjnych UPS
02.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się