2015-07-13

Kontrole

Kontrole 2021

 

Protokół z kontroli Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami 01.2021


Kontrole 2020

Protokół z kontroli Oddziału Higieny Zywności 01.2020


Kontrole 2019

Protokół z kontroli Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego 12.2019

Wystąpienie pokontrolne NIK 

 

Kontrola WSSE w Lublinie :Protokół - Oddział Ekonomiczny 2019 .pdf

Protokół - Oddział Higieny Komunalnej 2019.pdf

Protokół - Oddział Higieny Pracy 2019.pdf

Protokół - Zamówienia Publiczne 2019.pdf

Protokół - Kadry 2019 .pdf

Protokół - Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 2019.pdf

Protokół - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży 2019.pdf

Protokół - Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego.2019 pdf

Protokół - Oddzial Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 2019.pdf

 


Kontrole 2016

Wystąpienie pokontrolne NIK


 

Kontrole 2013

Kontrola WSSE w Lublinie


Kontrole 2012 

 

Kontrola GIS

wystąpienie kontrolne GIS.pdf

zalecenia pokontrolne GIS.pdf

 

Kontrola NIK 

protokół kontroli.pdf

wystąpienie pokontrolne.pdf

 

Kontrole PIP

protokół kontroli PIP.pdf

wystąpienie PIP.pdf

 

Kontrola WSSE

protokół z kontroli WSSE w Lublinie.pdf

 

Załączniki

  wystapienie pokontr... GIS 2012.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zalecenia pokontrol... GIS 2012.pdf 304,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol kontroli 2012.pdf 9,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wystapienie pokontrolne 2012.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol kontroli PIP 2012.pdf 5,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wystapienie PIP 2012.pdf 3,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol z kontroli...nie 2012 .pdf 5,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont...K 2016 r..pdf 7,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokont... NIK 2019.pdf 24,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół - Oddzia...zny 2019 .pdf 655,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół - Oddzia...lnej 2019.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół - Oddzia...racy 2019.pdf 26,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół - Zamów...czne 2019.pdf 2,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół - Kadry 2019 .pdf 719,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół - Oddzia...nego 2019.pdf 9,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół - Oddzia...eży 2019.pdf 13,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół - Oddzia...nego 2019.pdf 27,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół - Oddzia...owia 2019.pdf 5,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z kontroli HŻ.pdf 165,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PEp protokół 12 2019 WSSE.pdf 7,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół pokontro...Z 01.2020.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół NIK 2021...astępcze.pdf 9,34 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się