2015-07-13

Rejestry i archiwa

     I. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  w Lublinie

 

podstawa prawna: art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1309) i rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11. 05.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych osobowych (Dz. U. poz. 719),

 

2. Wykaz osób zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych

 

podstawa prawna: art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

 

3. Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),

 

4. Rejestr zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność oraz działających na rynku materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 

podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności (Dz. U. z 2015 poz. 594).

 

5. Monitoring jakości wody („dane monitoringowe”)

 

podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

 

6. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej, urządzeń wodociągowych, miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody

 

podstawa prawna: § 16 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

 

7. Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody

 

podstawa prawna: § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

 

8. Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych  do dystrybucji wody

 

podstawa prawna: § 21 ust. 5  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

 

9. Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody

 

podstawa prawna: § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

 

10. Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną

 

podstawa prawna: art. 8a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

 

art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

11. Rejestr chorych i zakażonych WZW C typ B i C

 

podstawa prawna: art. 8a ust 1 i 3 ustawy dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

 

art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

12. Rejestr chorych na boreliozę  

 

podstawa prawna: art. 8a ust. 1 i 3 ustawy dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

 

art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz.947 ze zm.),

 

13. Rejestr chorych  na gruźlicę

 

podstawa prawna: art. 8a ust. 1 i 3 ustawy dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

 

art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz.947 ze zm.),

 

14. Rejestr ozdrowieńców  i nosicieli Salmonella/Shigella

 

podstawa prawna: art. 8a ust. 1 i 3 ustawy dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

 

art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

15. Rejestr nosicieli duru brzusznego  i durów rzekomych A, B i C

 

podstawa prawna: art. 8a ust. 1 i 3 ustawy dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

 

art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

16. Rejestr osób narażonych na zakażenie wścieklizną (pokąsanych zaszczepionych
i niezaszczepionych przeciw wściekliźnie)

 

podstawa prawna: art. 8a Ustawy dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

 

art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

17. Rejestr przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego

 

podstawa prawna: art. 8a ust. 1 i 3 ustawy dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412),

 

art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

18. Rejestr zgonów z powodu zakażenia  lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń

 

podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

19. Rejestr osób uchylających się od szczepień

 

podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

art. 8a ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412),

 

20. Powiatowy rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych

 

podstawa prawna: art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2013 r. poz. 947 ze zm.),

 

§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1711), 

  

21. Rejestr chorób zawodowych

 

podstawa prawna: art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),

 

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1379),

 

22. Rejestr skutków chorób zawodowych

 

podstawa prawna: art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),

 

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1379),

 

23. Imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi

 

podstawa prawna: art. 44 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.)

 

24. Rejestr zleceń na badania

 

podstawa prawna:  art. 15 a ustawy z dnia  14.03.1985  r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1412),

 

§ 36, § 39 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z  2015 r. poz. 2069),

 

Zał. 2. pkt 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia  z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 61, poz. 435, ze zm.).

 

25. Rejestr wyników z badań

 

podstawa prawna:  art. 15 a ustawy z dnia  14.03.1985  r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1412),

 

§ 36, § 39 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. z  2015 r. poz. 2069),

 

Zał. 2. pkt 8 rozporządzenia  Ministra Zdrowia  z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 61, poz. 435, ze zm.).

 

26. Księga pracowni diagnostycznej

 

podstawa prawna:  art. 15 a, art. 8a ustawy z dnia  14.03.1985  r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1412),

 

§ 36, § 39 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. z  2015 r. poz. 2069),

 

 

27. Rejestr skarg i wniosków

 

podstawa prawna:  art. 254 ustawy z dnia  14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

 

Sposób udostępniania powyższych rejestrów:

 

w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.).

 

II. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie powadzi Archiwum Zakładowe

 

Korzystanie z zasobów archiwum

podstawa prawna: art. 35 ust. 3 ustawy z dn. 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 ze zm.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się