Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: VIII CZĘŚĆ REALIZACJI „PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W LUBLINIE PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 12”  
Przedmiot zamówienia
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: VIII CZĘŚĆ REALIZACJI „PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
9.290,00 PLN  
Ogłaszający
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
Lublin  
Ulica
ul. Uniwersytecka  
Numer budynku
12  
Data publikacji od
2017-09-14  
Data publikacji do
2022-05-31  
Termin składania ofert
2017-10-02 10:30  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 588044-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.  
Cpv
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - VIII część realizacji

Przebudowy budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

przy ul. Uniwersyteckiej 12” obejmujących zgodnie z Projektami Budowlanym

i Wykonawczym wykonanie termomodernizacji budynku.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej w załączniku 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...4.09.2017.pdf 412,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ PSSE 14.09.2017 r.pdf 536,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 Opis prze...4.09.2017.zip 13,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Sz...09.2017 r.pdf 375,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 Formula...4.09.2017.pdf 505,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 4 Oswia...09.2017 r.pdf 442,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 5 Oswiadc...09.2017 r.pdf 457,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 6 - Wzór ...09.2017 r.pdf 758,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 7 Oświa...9. 2017 r.pdf 280,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załączniki w wer....092017 r.zip 45,5 KB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...10.2017 r.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...10.2017 r.pdf 562,27 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się