Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie robót budowlanych VII część realizacji „Przebudowy budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12” obejmujących zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie robót budowlanych VII część realizacji „Przebudowy budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
55.200,00 PLN  
Ogłaszający
PSSE w Lublinie  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
Lublin  
Ulica
ul. Uniwersytecka  
Numer budynku
12  
Data publikacji od
2017-02-16  
Data publikacji do
2022-07-01  
Termin składania ofert
2017-03-02 11:30  
Numer zgłoszenia
26959 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.  
Cpv
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262520-2 Roboty murowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
 

Wykonanie robót budowlanych VII część realizacji „Przebudowy budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy
ul. Uniwersyteckiej 12” obejmujących zgodnie z Projektem Budowlanym
i Wykonawczym wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej. 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej w załączniku.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...02.2017 r.pdf 278,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SWIZ PSSE 16.02.2017 r..pdf 599,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 1 - Opis prz...7 r.part1.rar 19 MB (rar) szczegóły pobierz
  Zal nr 1 - Opis prz...7 r.part2.rar 19 MB (rar) szczegóły pobierz
  Zal nr 1 - Opis prz...7 r.part3.rar 19 MB (rar) szczegóły pobierz
  Zal nr 1 - Opis prz...7 r.part4.rar 19 MB (rar) szczegóły pobierz
  Zal nr 1 - Opis prz...7 r.part5.rar 3,79 MB (rar) szczegóły pobierz
  Zał nr 2 - Szczeg...t VII cz.zip 246,49 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał nr 3 - Formula...02.2017 r.pdf 484,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 4 - Oswi....022017 r.pdf 220,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 5 - Oswiad...02.2017 r.pdf 224,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 6- Wzór u...6.02.2017.pdf 421,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 7 - Oświ....02. 2017.pdf 171,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wersja edytowalna dokumentów.zip 43,16 KB (zip) szczegóły pobierz
  Uwaga Zmiana treśc...8.02.2017.pdf 296,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...02.2017 r.pdf 168,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...03.2017 r.pdf 4,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...7.03.2017.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...03.2017 r.pdf 903,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się