2017-11-07

Informacja dla osób podróżujących do Palma Nova na Majorce

Informacja nt. legionelozy dla osób podróżujących do Palma Nova na Majorce

Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC z 20 października 2017 r.

 

W dniu 18.10.2017 r. poinformowano o wystąpieniu 18 zachorowań na legionelozę wśród osób, które powróciły z pobytu w mieście Palma Nova na Majorce oraz 1 pracownika z obsługi hotelu w tym mieście. Osoby chore to obywatele Wielkiej Brytanii (14), Francji (2), Czech (1) oraz Danii (1), które przebywały w 6, zlokalizowanych w tej samej okolicy, obiektach hotelowych w mieście Palma Nova. Źródło zakażenia nie zostało jeszcze zidentyfikowane, dlatego istnieje ryzyko wystąpienia kolejnych zachorowań.

 

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20-50 stopni Celsjusza). Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, ścieki, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella mogą występować m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach sanitarnych, urządzeniach kąpielowych i rekreacyjnych, fontannach, klimatyzatorach, nawilżaczach, skraplaczach pary, wieżach chłodniczych, o ile nie stosuje się w tych instalacjach odpowiednich metod dezynfekcyjnych.

Drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu lub zachłyśnięcie się skażoną wodą. Zakażenie nie szerzy się natomiast przez kontakt z chorym człowiekiem.

Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni, średnio 6 dni. Opisano jednak przypadki wylęgania choroby przez okres 19 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy: bóle mięśni, ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości. Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne zakażenia. W postaci łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do nagłego wzrostu temperatury ciała, bólu głowy i mięśni, dreszczy i zakażenia górnych dróg oddechowych. Postaci ciężkiej towarzyszą zaburzenia krzepnięcia lub pojawia się sepsa.

W większości przypadków legioneloza jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Powikłania i zgony najczęściej dotyczą osób po 50 r. ż, częściej mężczyzn, osób palących oraz z obniżoną odpornością.

 

W razie wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach występujących w tych krajach należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w czasie podróży znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” oraz „Odyseusz”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się