Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
02.04.2021 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 r.
02.04.2021 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie : zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego :
Skoda Octavia Combi
21.05.2020 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.
26.03.2019 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 r.
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2017 r.
04.04.2018 więcej
Informacja o zbędnym składniku rzeczowym
Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego -
samochód osobowy marki Skoda Roomster
06.12.2017 więcej
Informacja dla osób podróżujących do Palma Nova na Majorce
Informacja nt. legionelozy dla osób podróżujących do Palma
Nova na Majorce
07.11.2017 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie za rok 2016
21.06.2017 więcej
Ogłoszenie o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego
Ogłoszenie o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego
31.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się