Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Komunikat WZZ Osmolice chlorowanie
Komunikat WZZ Osmolice chlorowanie
27.11.2015 więcej
komunikat WZZ Piotrków chlorowanie
komunikat WZZ Piotrków chlorowanie
27.11.2015 więcej
komunikat WZZ Strzyżewice chlorowanie
komunikat WZZ Strzyżewice chlorowanie
27.11.2015 więcej
komunikat WZZ Sobianowice chlorowanie
komunikat WZZ Sobianowice chlorowanie
30.10.2015 więcej
Komunikat
KOMUNIKAT dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Strzyżewice
gm. Strzyżewice
30.09.2015 więcej
Komunikat WZZ Strzyżewice
Komunikat -dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Strzyżewice, gm. Strzyżewice.
10.09.2015 więcej
komunikat WZZ KRZCZONÓW
Komunikat dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzczonów gm.
Krzczonów
09.09.2015 więcej
Komunikat WZZ Giełczew gm. Wysokie
Komunikat dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę gm.
Wysokie
04.09.2015 więcej
Komunikat WZZ Wysokie
Komunikat dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wysokie
gm. |Wysokie
04.09.2015 więcej
Komunikaty dotyczące jakości wody
Komunikaty dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi
10.07.2015 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się